BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Crohn hastalığı ilaç tedavisi nasıl yapılır

Crohn hastalığı kronik bir hastalıktır, tedavide kullanılan ilaçlar hastalığı bitirmez sadece şikayetleri azaltır, hastalığın şiddetlenmesini önler.

Bu hastalığı tedavi etmek için kullanılan beş ana ilaç kategorisi vardır:

Aminosalisilatlar: Bunlar, 5-aminosalisilik asit (5-ASA) içeren anti-inflamatuar bileşiklerdir. Örnekler sülfasalazin, balsalazid, mesalamin ve olsalazindir. Bu ilaçlar (oral veya rektal olarak verilir) bağırsağın duvarındaki iltihaplanmayı azaltmak için etkindir. Crohn hastalığı ve ülseratif kolitin hafif-orta dereceli bölümlerinin tedavisinde, ayrıca nükslerin önlenmesi ve remisyonun sürdürülmesinde etkilidirler.

Ülseratif kolitli hastaların% 75’ine kadar aminosalisilatlar verilir. Crohn hastalığı için biraz daha az etkilidirler.

Kortikosteroidler: Prednizon, prednizolon ve budesonid içeren bu ilaçlar, vücudun inflamatuar bir süreci başlatma ve sürdürme kabiliyetini etkiler. Bağışıklık sistemini kontrol altında tutuyorlar. Alevlenmelerin kısa vadeli kontrolünde etkilidirler. Enfeksiyon, kemik kaybı, kilo alımı, katarakt, cilt kırılganlığı, uyku bozukluğu ve ruhsal değişimler gibi yan etkileri nedeniyle uzun süreli bakım veya bakım amaçlı kullanılması önerilmez.

İmmünomodülatörler: Bu ilaç sınıfı, devam eden inflamasyona neden olamayacak şekilde bağışıklık sisteminin aktivitesini değiştirir. Örnekler azatioprin, 6-merkaptopurin (6-MP) ve metotreksattır. Bu ilaçlar genelde diğer ilaçlara cevap vermeyen insanlarda remisyon sağlamak için kullanılır. Crohn hastalığı olan hastaların yüzde 42’si azatioprin için iyileşme sağlayacaktır.

Antibiyotikler: Antibiyotik siprofloksasin ve metronidazol, Crohn hastalığı olan kolon ya da anüs çevresini etkileyen insanlar için az miktarda fayda sağlar. Apseler gibi enfeksiyonlar oluştuğunda kullanılabilirler. Ülseratif kolit tedavisinde antibiyotik kullanımını destekleyen önemli bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Biyolojik terapiler: Bunlar Crohn hastalığı için en son geliştirilen tedavilerdir. Bu ajanlardan üçü (adalimumab, certolizumab pegol ve infliksimab), tümör nekroz faktörü adı verilen bir inflamatuar proteini hedef alır(TNF) dir. Bu ilaçlar, konvansiyonel tedaviye iyi cevap vermeyen, orta ila şiddetli aktif hastalığı olan insanlar için endikedir. Crohn hastalarının yaklaşık% 60’ı bu biyolojik tedavilere yanıt verir; Dördüncü bir biyolojik ajan olan natalizumab, inflamatuar sürece karışan belirli beyaz kan hücrelerini inhibe eden bir antikordur.

Crohn hastalığında cerrahi tedavi

İlaç tedavisi şikayetleri kontrol altına almada yeterli olmazsa, komplikasyonlar gelişirse cerrahi tedavi gerekebilir.

İstatistiklere göre 30 yıllık Crohn hastalarının üçte birine cerrahi müdahale gerekmektedir. Crohn hastalarının yaklaşık% 70’inin er veya geç ameliyat edilmesi gerekmektedir. Ameliyat Crohn hastalığını tamamen tedavi etmez. Crohn hastalığı için ameliyat olan hastaların yaklaşık% 30’unda semptomlarının tekrarlanması üç yıl içinde olurken,% 60’a kadar olan süre on yıl içinde tekrarlayacaktır.

Crohn hastalığının neden olduğu hastalıklar

Crohn hastalarının, kolon kanseri, primer sklerozan kolanjit (PSC) adı verilen karaciğer hastalığı da dahil olmak üzere bazı hastalıklara yakalanma riskinin fazlaolduğu gözlemlenmiştir.

Crohn hastalığı olan insanlarda daha sık kolorektal kanser görülmektedir.

Crohn hastalığı olan insanlarda derin ven trombozu (vücudun derinliklerinde oluşan damar tıkanıklığı) veya pulmoner emboli (akciğer arterinde ani tıkanmaya neden olan bir kan pıhtısı) görülme olasılığı daha yüksektir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
biliyor