BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Takinib nedir

Takinib TAK1 proteininin seçici bir inhibitörüdür . Kanser ve Crohn hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Takinib, hücre ölümünü arttıran ve iltihaplanmayı azaltacak ilaç benzeri bir moleküldür. İşlevi bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde TNF-α İnhibisyonunun tedavi edici özelliğinin artırılmasıdır.

Tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), insan hastalığında hem pozitif hem de negatif rollere sahiptir. Bazı kanserlerde, TNF-α, tümör regresyonunu artırmak için lokal olarak infüze edilir, ancak doz sınırlayıcı inflamatuar etkiler daha geniş kullanımını sınırlar. Otoimmün hastalıkta, anti-TNF-α antikorları çoğu hastada iltihabı kontrol eder, ancak bu faydalar kronik tedavide telafi edilir.

TAK1, TNF-α aracılı sinyallemede hayatta kalma ve hücre ölümü arasında anahtar bir arabulucu görevini görür. Burada, romatoid artrit ve metastatik meme kanserinin hücre modellerinde TNF-α stimülasyonunu takiben apoptozu indükleyen güçlü ve seçici bir TAK1 inhibitörü olan Takinib’i tanımlıyoruz. Takinib’in, ATP’ye bağlanan cebe bağlanan ve TAK1 aktivasyonunun hız sınırlayıcı aşamasını yavaşlatarak inhibe eden, otofosforile edilmiş ve fosforile edilmemiş TAK1’in bir inhibitörü olduğunu gösteriyoruz.( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ den alıntıdır)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
biliyor