MİDE ÜLSERİ

Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar konusuna girmeden önce peptik ülser hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Peptik ülser gastrointestinal kanalda hidroklorik asit (HCL) salgılayan mukozal hücrelerin zarar görmesidir. Ülserin birkaç çeşidi bulunmaktadır.

Duedonal ülser:Duedonumda oluşan ülser çeşididir.

Gastrik ülser:Antrum ve fundus gibi birleşme bölgelerinde oluşan ülserdir.

Bunlara lave olarak bir de Zollinger-Ellison Sendromu denilen bir tür vardır.

Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

Antiasitler:Peptik ülser tedavisinde eskiden beri antiasit ilaçlar kullanılır. Bunlar gastrik lümendeki asidi nötralize ederler. Yiyeceklerin antiasitlerin etkilerini azaltırlar.

Muskarinik antagonistler: Bu ilaçlar bazal asit sekresyonunu %40-50 düzeyinde, uyarı sekresyonu ise daha fazla inhibe ederler. Yan etkileri fazla olan ilaçalrdır.

H2 Peseptör Blokörleri: Bu ilaçlar H2 reseptörleri selektif bir biçimde bloke ederler. Simetidin, Ranitidin, Famotidin ve Nizamitidin bu ilaçlara örnektirler.

Sukralfat: Bu ilaçlar sukroz oktosulfat ve polialuminyum hidroksit polimeridir. PH 4 ün altında yapışkan, viskoz jel haline dönüşür. Jel epitel hücrelere dolayısıyla da ülser kraterlerine yapılır ve yaklaşık 6 saat yapışık halde kalır. Duedonal ve gastrik ülserlerde bu ilaçlar kullanılır.

Prostaglandinler:PGE2 ve l2 asit sekresyonunu azaltır, mukus ve bikarbonat sekresyonunu artırır. Yavaş metabolize olan PGE inhibörü MİSOPROSTOL gastrik ülserleri önlemek için kullanılmaktadır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
biliyor