MİDE AĞRISI

Nexium mu Lansor mu ?

Nexium mu Lansor mu sorusuna bu makalede net bir cevap verilecek ve bunun nedenleri açıklanacaktır.

Her iki ilaç mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan proton pompa inhibitörü grubu ilaç olup bu gruptaki mide ilaçların etken maddeleri aşağıdakilerden biridir:

 • Omeprazol (Losec, Prilosec, Zegerid)
 • Lansoprazol (Lansor: Aprazol, Prevacid, Zoton, Inhibitol)
 • Esomeprazol (Nexium)
 • Pantoprazol (Panref, Ulcoreks, Protonix, Somac, Pantoloc)
 • Rabeprazol (Rabecid, Aciphex, Pariet)

Nexium ve Lansor’un kullanım amaçları aynı olup aşağıdaki rahatsızlıklar nedeniyle reçete edilirler:

 • Peptik ülser
 • Duedonum ülseri
 • Gastroözofajiyel reflü
 • Helicobacter pylori tedavisi
 • Ağrı kesici ilaçların neden olduğu ülser (Veya mide koruyucu olarak kullanılır)
 • Endoskopi sonrası kanamayı önlemek için kullanılır.

Nexium’un etken maddesi Esomeprazol, Lansor’un etken maddesi ise Lansoprazol’dür.  Esomeprazol etken maddesi ile Lansoprazol etken maddesinin mide rahatsızlıklarını tedavi etmede ne derece başarılı oldukları ve hangisinin daha etkili olduğu bilimsel araştırmalara konu olmuştur.

Nexium mu Lansor mu daha etkili ?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eroziv özofajiti olan 5241 yetişkin hastada Esomeprazol ve Lansoprazol etken maddeli ilaçlar denenmiş ve 8 hafta sonunda Esomeprazol etken maddeli ilaçların Lansoprazol etken maddeli ilaçlara göre daha başarılı olduğu, her iki ilacın da genel olarak başarılı olduğu görülmüştür.

Esomeprazol etken maddeli ilaçlar 8. haftada %91,5-93,6 oranda bir iyileşme gösterirken Lansoprazol etken maddeli ilaçlar %87.5-90.0 başarı göstermiştir.

Sonuçların birbirine yakın olduğu, Esomeprazol’ün Lansoprazol’e göre az farkla da olsa daha başarılı olduğu görülmüştür.

Nexium Esomeprazol etken maddelidir, Lansor ise Lansoprazol etken maddelidir. Yani Nexium, Lansor’dan daha etkilidir.

Satış rakamları da Nexium’un daha fazla tercih edildiğini göstermektedir.

Nexium ve Lansor arasındaki diğer fark ise Nexium’un orijinal ilaç olması, Lansor’un ise jenerik ilaç olmasıdır.

Bu durum fiyatlara da yansımaktadır. Nexium 40 mg’lik tablet etki olarak Lansor 30 mg’lik tabletle eşdeğerdir.

Nexium 28 adet 40 mg kapsül 38,8 TL’ye, Lansor 28 adet 30 mg’lk kapsül ise 34,83 TL’ye satılmaktadır.

Her iki ilacın benzer yan etkileri bulunmaktadır. Hastalarda yan etkilerin şiddeti farklı olabileceğinden Nexium’un yan etkisi fazla gelirse Lansor, Lansor’un yan etkisi fazla gelirse Nexium reçete edilebilmektedir.

İlgili yazılar:

Mide ağrısına iyi gelen içecekler

Mide ağrısına iyi gelen egzersizler

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
biliyor