MİDE ÜLSERİ

Ülser tedavisinde kullanılan antibiyotikler

Ülser tedavisinde kullanılan antibiyotikler, mide içinde yaralara sebep olan bakterileri temizlemek için kullanılır. Nüfusumuzun yaklaşın yüzde beşinde görülen mide ülseri en fazla orta yaş grubu erkekleri etkilemektedir.

Ülser, midede sindirim için üretilen pepsin gibi asitli sıvıların midenin dokularına zarar vermesi ve yaraya yol açması ile oluşur. Bu yaralar derin olduğu için ülser tedavisi zor ve uzun süren bir tedavi usulüdür.

Ülserin helikobakter pylori gibi bakterilerden kaynaklandığı düşünülürse antibiyotik tedavisi uygulanır.

Ülser belirtileri

Ülserin yaygın belirtisi midede kemirme şeklinde ve bazen geceleri yataktan kaldıracak şekilde ağrılardır. Ayrıca mide bulantısı, kusma, iştahsızlık ve buna bağlı zayıflama şikayetleri de ülser belirtilerindendir.

Başlıca ülser sebepleri

Düzenli olarak;

  • İlaç kullanılması,
  • Alkol-sigara kullanılması,
  • Kahve tüketilmesi,

Ülsere neden olur. Kaygı düzeyi yüksek kişilerde, ailesinde ülser görülmüş kişilerde ülser görülme olasılığı fazladır.

Bunların yanında bir de helikobakter pylori denilen, mide asitlerine dayanıklılık gösteren ve mide iç yüzeyine tutunmayı başaran bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar da ülsere sebep olmaktadır.

Ülser hastalarının neredeyse tamamının midesinde helikobakter pylori bakterisi olduğu görülmüştür.  Bununla birlikte midesinde helikobakter pylori bakterisi bulunmasına rağmen ülser hastası olmayanlar da bulunur.

Helikobakter pylori bakterisinin mideye zarar verme olasılığı yüksek olduğundan ülser tedavisinin bir parçası olarak bu bakteriyi yok etmek için antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.

Ülser tedavisinde kullanılan antibiyotikler

Ülser tedavisinde Amoksilin, tetrasiklin, klaritromisin ve metranidazol gibi antibiyotikler kullanılmaktadır. Bunlara ilave olarak fluorakinolonlar ve furazolidon içeren ilaçlar da kullanılmaktadır.

Ülser olmuş bir kişiye sadece antibiyotik tedavisi uygulanması müspet sonuç vermemekte, ülserin etkili tedavisi için antibiyotiklerle birlikte bizmut tuzlar, H2 antagonistleri ve proton pompa inhibitörleri gibi anti-ülser bileşikler de kullanılmaktadır. Buna üçlü tedavi denir.

Üçlü tedavide iki antibiyotik ve anti-ülser bileşikleri kullanılır. Günümüzde tüm dünyada geçerliliği olan en uygun tedavi amoksisilin, klaritromisin ve ranitidin bizmut sitrat ya da proton pompa inhibitöründen oluşan üçlü tedavidir.

Ancak bazı sebeplerle helikobakter pylori antibiyotik tedavisine karşı direnç gösterebilmektedir. Ülser hastalarının bilinçsiz antibiyotik kullanması midelerindeki bakterilerin daha da güçlenmelerine sebep olabilir. Bu nedenle ülser tedavisinde kullanılan antibiyotikler doktor bilgisi dahilinde kullanılmalıdır.

İlgili Yazılar

Duodenal Ülser Nasıl Oluşur ?

Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Mide Ülseri Ağrısını Ne Geçirir ?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
biliyor